Silver Tokyo/ 97.30   +2.20 +2.31% Gold Tokyo/ 6522.00   +90.00 +1.40% Silver (Comex)/ 27.77   +0.41 +1.48% Gold (Comex)/ 1854.40   +16.30 +0.89% Silver Spot/ 27.69   +0.27 +0.98% Silver/Euro Spot/ 22.83   +0.25 +1.10% Silver/British Pound Spot/ 19.67   +0.21 +1.10% Silver/Japanese Yen Spot/ 3029.58   +30.99 +1.03% Silver/Indian Rupee Spot/ 2028.30   +18.73 +1.04% Gold Spot/ 1854.92   +11.49 +0.62% Gold/Euro Spot/ 1529.25   +11.26 +0.74% Gold/British Pound Spot/ 1317.02   +9.07 +0.69% Gold/Japanese Yen Spot/ 202808.81   +1159.75 +0.58% Gold/Indian Rupee Spot/ 135868.63   +755.34 +0.56%
Бидний тухай
АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ҮНЭТ ЗҮЙЛС

АЛCЫН ХАРАА

Хөрөнгийг удирдаж, хөгжлийг удирдана.

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Байгалийн баялгийг удирдаж, үнэ цэнэ, үр өгөөжийг бий болгоно.

 

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Мэргэжлийн хамт олон, Үнэнч шударга байдал, Өрсөлдөх чадвар, Тэгш байдал, Тогтвортой хөгжил.

 

БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ

Хууль дээдлэх, Сайн засаглал, Ил тод байдал, Эдийн засгийг төгөлдөржүүлэх.

 

УРИА ҮГ

Эрдэнэсийг иргэн бүрт.