Silver Tokyo/ 97.30   +2.20 +2.31% Gold Tokyo/ 6522.00   +90.00 +1.40% Silver (Comex)/ 27.77   +0.41 +1.48% Gold (Comex)/ 1854.40   +16.30 +0.89% Silver Spot/ 27.69   +0.27 +0.98% Silver/Euro Spot/ 22.83   +0.25 +1.10% Silver/British Pound Spot/ 19.67   +0.21 +1.10% Silver/Japanese Yen Spot/ 3029.58   +30.99 +1.03% Silver/Indian Rupee Spot/ 2028.30   +18.73 +1.04% Gold Spot/ 1854.92   +11.49 +0.62% Gold/Euro Spot/ 1529.25   +11.26 +0.74% Gold/British Pound Spot/ 1317.02   +9.07 +0.69% Gold/Japanese Yen Spot/ 202808.81   +1159.75 +0.58% Gold/Indian Rupee Spot/ 135868.63   +755.34 +0.56%
Мэдээ
“The Future of Coal Baganuur 2023” Олон Улсын эрдэм шинжилгээний хурал, бизнес форумыг Багануур дүүрэгт анх удаа зохион байгуулах гэж байна

Монгол улсын эрчим хүчний хэрэгцээт нүүрсний 60 хувийг дангаараа ханган ажилладаг Багануур ХК-ийн 45 жилийн ойн хүрээнд 2023 оны 8-р сарын 24, 25-ны өдрүүдэд судалгаанд суурилсан шийдэл, бизнес хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх “The Future of Coal Baganuur 2023”  Олон Улсын эрдэм шинжилгээний хурал, бизнес форумыг Багануур дүүрэгт анх удаа зохион байгуулах гэж байна.

Олон Улсын эрдэм шинжилгээний хурлын зорилго нь оролцогч эрдэмтэн судлаачид, инженерүүд дараах сэдвийн хүрээнд илтгэл хэлэлцүүлж, мэдлэг, туршлагаа солилцоход оршино. Үүнд:

  • Нүүрс, эрчим хүч
  • Нүүрс, хими
  • Инновацын бүтээгдэхүүн
  • Засаглал, хот төлөвлөлт
  • Хүрээлэн буй орчин зэрэг сэдвийн хүрээнд эрдэмтэн судлаачид, инженерүүд илтгэлээ танилцуулж, мэдлэг туршлагаа солилцон, эрчим хүчний эх үүсвэр болсон нүүрсний талаар хэлэлцэнэ.