Silver Tokyo/ 97.30   +2.20 +2.31% Gold Tokyo/ 6522.00   +90.00 +1.40% Silver (Comex)/ 27.77   +0.41 +1.48% Gold (Comex)/ 1854.40   +16.30 +0.89% Silver Spot/ 27.69   +0.27 +0.98% Silver/Euro Spot/ 22.83   +0.25 +1.10% Silver/British Pound Spot/ 19.67   +0.21 +1.10% Silver/Japanese Yen Spot/ 3029.58   +30.99 +1.03% Silver/Indian Rupee Spot/ 2028.30   +18.73 +1.04% Gold Spot/ 1854.92   +11.49 +0.62% Gold/Euro Spot/ 1529.25   +11.26 +0.74% Gold/British Pound Spot/ 1317.02   +9.07 +0.69% Gold/Japanese Yen Spot/ 202808.81   +1159.75 +0.58% Gold/Indian Rupee Spot/ 135868.63   +755.34 +0.56%
Мэдээ
"Эрдэнэс Монгол" ХХК, “Эрдэнэс силвер ресурс” ХХК, “Эрдэнэс Оюу Толгой” ХХК, “Эрдэнэс Метан” ХХК болон “Гашуун Сухайт авто зам” ХХК-ийн аудиторууд сургалтанд хамрагдлаа

Дотоод хяналт, дотоод аудитын тогтолцоо, орчин үеийн чиг хандлага, Дотоод аудитын олон улсын мэргэжлийн практикийн хүрээ сэдэвт сургалт "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн байранд боллоо.

Энэхүү сургалтыг тус компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх "Аудит, Эрсдлийн удирдлагын хороо"-ны дарга Д.Нацагдорж удирдан явуулав. Сургалтад "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх аудит эрсдлийн удирдлагын хороо, дотоод аудиторууд болон нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтсийн ажилтнууд, “Эрдэнэс силвер ресурс” ХХК, “Эрдэнэс Оюу Толгой” ХХК, “Эрдэнэс Метан” ХХК болон “Гашуун Сухайт авто зам” ХХК-ийн мэргэжилтнүүд тус тус хамрагдсан байна.