Silver Tokyo/ 97.30   +2.20 +2.31% Gold Tokyo/ 6522.00   +90.00 +1.40% Silver (Comex)/ 27.77   +0.41 +1.48% Gold (Comex)/ 1854.40   +16.30 +0.89% Silver Spot/ 27.69   +0.27 +0.98% Silver/Euro Spot/ 22.83   +0.25 +1.10% Silver/British Pound Spot/ 19.67   +0.21 +1.10% Silver/Japanese Yen Spot/ 3029.58   +30.99 +1.03% Silver/Indian Rupee Spot/ 2028.30   +18.73 +1.04% Gold Spot/ 1854.92   +11.49 +0.62% Gold/Euro Spot/ 1529.25   +11.26 +0.74% Gold/British Pound Spot/ 1317.02   +9.07 +0.69% Gold/Japanese Yen Spot/ 202808.81   +1159.75 +0.58% Gold/Indian Rupee Spot/ 135868.63   +755.34 +0.56%
Мэдээ
“ГАДАРГУУГИЙН ХЭЛБЭРШҮҮЛЭЛТ” СЭДЭВТ ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ
MERIT төслөөс Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, “Эрдэнэс Силвер Ресурс” ХХК-тай хамтран хэрэгжүүлж буй “Салхитын уурхайн хаалтын төлөвлөгөө боловсруулах жишиг төсөл”-ийн II үе шатны хүрээнд уурхайн хаалтын төлөвлөлтийн мэргэжлийн багт зориулан “Гадаргуугийн хэлбэршүүлэлт” сэдэвт чадавх бэхжүүлэх сургалтыг 2023 оны 9-р сарын 7, 9, 13, 15-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.
Энэхүү чадавх бэхжүүлэх сургалт нь багийн гишүүдийг олон улсын шилдэг туршлага, менежментийн тэргүүний арга туршлагын талаарх мэдээллээр хангах зорилготой байв. Сургалтыг Канад улсын “Си Пи Пи Энвайронмэнтал” корпорацын ерөнхийлөгч, олон улсын зөвлөх Майк Посентэ төлөвлөлтийн багийн гишүүн, гадаргуу хэлбэршүүлэлтийн менежер Б. Батбаярын хамт удирдан явуулав.