Silver Tokyo/ 97.30   +2.20 +2.31% Gold Tokyo/ 6522.00   +90.00 +1.40% Silver (Comex)/ 27.77   +0.41 +1.48% Gold (Comex)/ 1854.40   +16.30 +0.89% Silver Spot/ 27.69   +0.27 +0.98% Silver/Euro Spot/ 22.83   +0.25 +1.10% Silver/British Pound Spot/ 19.67   +0.21 +1.10% Silver/Japanese Yen Spot/ 3029.58   +30.99 +1.03% Silver/Indian Rupee Spot/ 2028.30   +18.73 +1.04% Gold Spot/ 1854.92   +11.49 +0.62% Gold/Euro Spot/ 1529.25   +11.26 +0.74% Gold/British Pound Spot/ 1317.02   +9.07 +0.69% Gold/Japanese Yen Spot/ 202808.81   +1159.75 +0.58% Gold/Indian Rupee Spot/ 135868.63   +755.34 +0.56%
Ил тод байдал
Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх
  • АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАРЫН АВЛАГА
    Толилуулж байгаа ЕАБХАБ-ын Авлигатай тэмцэх гарын авлага нь 2004 онд гарсан ЕАБХАБ-ын Авлигатай тэмцэх шилдэг туршлагын гарын авлагын дараагаар гарч байгаа бүтээл бөгөөд одоогийн Гарын авлагын зарим х...
    2020-01-27 00:00:00 Дэлгэрэнгүй