Silver Tokyo/ 97.30   +2.20 +2.31% Gold Tokyo/ 6522.00   +90.00 +1.40% Silver (Comex)/ 27.77   +0.41 +1.48% Gold (Comex)/ 1854.40   +16.30 +0.89% Silver Spot/ 27.69   +0.27 +0.98% Silver/Euro Spot/ 22.83   +0.25 +1.10% Silver/British Pound Spot/ 19.67   +0.21 +1.10% Silver/Japanese Yen Spot/ 3029.58   +30.99 +1.03% Silver/Indian Rupee Spot/ 2028.30   +18.73 +1.04% Gold Spot/ 1854.92   +11.49 +0.62% Gold/Euro Spot/ 1529.25   +11.26 +0.74% Gold/British Pound Spot/ 1317.02   +9.07 +0.69% Gold/Japanese Yen Spot/ 202808.81   +1159.75 +0.58% Gold/Indian Rupee Spot/ 135868.63   +755.34 +0.56%
Ил тод байдал
Хууль, тогтоол, дүрэм журам
Нэр Хавсралт
1 Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай ҮЗЭХ
2 Компанийн тухай хууль ҮЗЭХ
3 Ашигт малтмалын тухай хууль ҮЗЭХ
4 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль ҮЗЭХ
5 Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хууль ҮЗЭХ
6 Засгийн газрын 2020 оны 50 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам ҮЗЭХ
7 Засгийн газрын 2020 оны 50 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам ҮЗЭХ
8 Цахим хуудас ажиллуулах журам ҮЗЭХ
9 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн журам ҮЗЭХ