Silver Tokyo/ 97.30   +2.20 +2.31% Gold Tokyo/ 6522.00   +90.00 +1.40% Silver (Comex)/ 27.77   +0.41 +1.48% Gold (Comex)/ 1854.40   +16.30 +0.89% Silver Spot/ 27.69   +0.27 +0.98% Silver/Euro Spot/ 22.83   +0.25 +1.10% Silver/British Pound Spot/ 19.67   +0.21 +1.10% Silver/Japanese Yen Spot/ 3029.58   +30.99 +1.03% Silver/Indian Rupee Spot/ 2028.30   +18.73 +1.04% Gold Spot/ 1854.92   +11.49 +0.62% Gold/Euro Spot/ 1529.25   +11.26 +0.74% Gold/British Pound Spot/ 1317.02   +9.07 +0.69% Gold/Japanese Yen Spot/ 202808.81   +1159.75 +0.58% Gold/Indian Rupee Spot/ 135868.63   +755.34 +0.56%
Ил тод байдал
Худалдан авалт
 • ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
  Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Геотехникийн судалгааны ажил...
  2023-09-28 13:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
  Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Лабораторийн ажил...
  2023-09-28 12:40:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
  Тендер шалгаруулалтын нэр: Баганат өрөмдлөг...
  2023-09-28 12:20:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
  Тендер шалгаруулалтын нэр: Уурхайн аюултай болон дахин боловсруулах хог хаягдлын цэгийг тохижуулах ажил...
  2023-09-28 12:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
  Тендер шалгаруулалтын нэр: Хамгаалалтын хувцаснууд, хөл хамгаалалх ажлын тусгай гутал БАГЦ-2 ...
  2023-09-22 09:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
  Тендер шалгаруулалтын нэр: Уулын ажил...
  2023-09-19 14:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
  Тендер шалгаруулалтын нэр: Материалын судалгаа- Багц 1 /Уст цэг тодорхойлох геофизикийн ажил/ ...
  2023-09-19 09:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
  Тендер шалгаруулалтын нэр: Оператор компанийн ажил Баяжуулах 2 дугаар үйлдвэр...
  2023-09-13 11:20:00 Дэлгэрэнгүй