Silver Tokyo/ 97.30   +2.20 +2.31% Gold Tokyo/ 6522.00   +90.00 +1.40% Silver (Comex)/ 27.77   +0.41 +1.48% Gold (Comex)/ 1854.40   +16.30 +0.89% Silver Spot/ 27.69   +0.27 +0.98% Silver/Euro Spot/ 22.83   +0.25 +1.10% Silver/British Pound Spot/ 19.67   +0.21 +1.10% Silver/Japanese Yen Spot/ 3029.58   +30.99 +1.03% Silver/Indian Rupee Spot/ 2028.30   +18.73 +1.04% Gold Spot/ 1854.92   +11.49 +0.62% Gold/Euro Spot/ 1529.25   +11.26 +0.74% Gold/British Pound Spot/ 1317.02   +9.07 +0.69% Gold/Japanese Yen Spot/ 202808.81   +1159.75 +0.58% Gold/Indian Rupee Spot/ 135868.63   +755.34 +0.56%
Ил тод байдал
Худалдан авалт
 • OPEN INVITATION TO COLLABORATION
  NORTH BURGED deposit of the exploration area named OVOOT KHYAR owned by "Erdenes Silver Resources" LLC (State-Owned) located in Umnogovi Province, which is the main region of our country's m...
  2022-11-29 12:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
  “Эрдэнэс силвер ресурс” ХХК нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Хэнтий аймгийн Батширээт сумын нутагт байрлах мод үржүүлгийн талбайн Гүний худаг г...
  2022-11-01 16:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
  “Эрдэнэс силвер ресурс” ХХК нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Хэнтий аймгийн Батширээт сумын нутагт байрлах мод үржүүлэх талбайд “Лабораторын ба...
  2022-11-01 15:50:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
  “Эрдэнэс силвер ресурс” ХХК нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Хэнтий аймгийн Батширээт сумын нутагт байрлах мод үржүүлгийн талбайн Ажилчид байрл...
  2022-11-01 15:40:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
  “Эрдэнэс силвер ресурс” ХХК нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Хэнтий аймгийн Батширээт сумын нутагт байрлах мод үржүүлгийн талбайн Агуулах барих...
  2022-11-01 15:30:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
  "Эрдэнэс силвер ресурс" ХХК нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Хэнтий аймгийн Батширээт сумын нутагт байрлах мод үржүүлгийн талбайн Хаш...
  2022-11-01 15:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
  "Эрдэнэс силвер ресурс” ХХК нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Хэнтий аймгийн Батширээт сумын нутагт байрлах мод үржүүлгийн талбайн Гүний ху...
  2022-10-17 17:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
  "Эрдэнэс силвер ресурс” ХХК нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Хэнтий аймгийн Батширээт сумын нутагт байрлах мод үржүүлэх талбайд “Лаборатор...
  2022-10-17 16:40:00 Дэлгэрэнгүй