News
“Бизнесийн процессын удирдлага” сэдэвт сургалт боллоо
“Эрдэнэс Монгол” ХХК Азийн хөгжлийн банкны Компанийн үйл ажиллагааг сайжруулах, менежментийн чадавхыг бэхжүүлэх төслийн нэгжтэй хамтран “Бизнесийн процессын удирдлага” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад “Эрдэнэс Монгол” ХХК болон “Эрдэнэс Силвер Ресурс” ХХК-ийн ажилтнууд хамрагдсан бөгөөд сургалтаар бизнес процессын тухай ойлголт, процессын зураглал хийх үндсэн ойлголтууд болон бизнес процессыг сайжруулах аргачлалуудыг эзэмшлээ. Энэхүү сургалтыг “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Дотоод хяналт, мониторингийн албаны зөвлөх Ц.Мөнхтуяа заасан бөгөөд дараагийн удаа ахисан түвшний сургалтыг зохион байгуулахаас гадна охин болон хараат компаниудын ажилтнуудыг хамруулахаар болов.