Байгаль орчин
Нэр Хавсралт
1 Эрдэнэс силвер ресурс компани нь байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ажилд нэн тэргүүний ач холбогдол өгч, хариуцлагатай уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байна