Gold Tokyo/ 5,815.00   -23.00 -0.39% Gold (Comex)/ 1,703.80   -9.50 -0.55% Silver (Comex)/ 12.39   +0.25 +2.07% Silver Tokyo/ 43.60   +1.50 +3.56% Silver Spot/ 18.02   +0.10 +0.55% Gold/Euro Spot/ 16.48   -0.07 -0.40% Gold/British Pound Spot/ 13.96   +0.07 +0.47% Silver/Japanese Yen Spot/ 1,982.76   +4.22 +0.21% Silver/Indian Rupee Spot/ 1,288.97   +4.86 +0.38% Gold Spot/ 1,644.62   +3.66 +0.22% Gold/Euro Spot/ 1,504.07   -3.79 -0.25% Gold/British Pound Spot/ 1,273.60   +1.76 +0.14% Gold/Japanese Yen Spot/ 181,161.44   -41.81 -0.02% Gold/Indian Rupee Spot/ 117,928.75   +340.00 +0.29%
Ил тод байдал
Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх
  • АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАРЫН АВЛАГА
    Толилуулж байгаа ЕАБХАБ-ын Авлигатай тэмцэх гарын авлага нь 2004 онд гарсан ЕАБХАБ-ын Авлигатай тэмцэх шилдэг туршлагын гарын авлагын дараагаар гарч байгаа бүтээл бөгөөд одоогийн Гарын авлагын зарим х...
    2020-01-27 00:00:00 Дэлгэрэнгүй