Gold Tokyo/ 5,815.00   -23.00 -0.39% Gold (Comex)/ 1,703.80   -9.50 -0.55% Silver (Comex)/ 12.39   +0.25 +2.07% Silver Tokyo/ 43.60   +1.50 +3.56% Silver Spot/ 18.02   +0.10 +0.55% Gold/Euro Spot/ 16.48   -0.07 -0.40% Gold/British Pound Spot/ 13.96   +0.07 +0.47% Silver/Japanese Yen Spot/ 1,982.76   +4.22 +0.21% Silver/Indian Rupee Spot/ 1,288.97   +4.86 +0.38% Gold Spot/ 1,644.62   +3.66 +0.22% Gold/Euro Spot/ 1,504.07   -3.79 -0.25% Gold/British Pound Spot/ 1,273.60   +1.76 +0.14% Gold/Japanese Yen Spot/ 181,161.44   -41.81 -0.02% Gold/Indian Rupee Spot/ 117,928.75   +340.00 +0.29%
Ил тод байдал
Борлуулалт
  • МӨНГӨНИЙ БАЯЖМАЛ ХУДАЛДАН АВАГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА
    Мөнгөний баяжмал худалдан авагч компанийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна....
    2020-05-19 08:00:00 Дэлгэрэнгүй
  • МӨНГӨНИЙ ХҮДЭР ХУДАЛДАН АВАГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА
    Захиалагч "Эрдэнэс Силвер Ресурс" ХХК Дугаар Зарласан 2020.01.10 Хаах 2020.01.15 ...
    2020-01-10 00:00:00 Дэлгэрэнгүй